advokatretshjælp.dk

Gratis råd til virksomheder og privatpersoner


Få klarhed over juraen. - Hvad bør du gøre? Og hvad koster det, hvis det ikke skal slutte med vores gratis rådgivning?
Retshjælpen er gratis.
Det dyreste råd er måske det gratis råd, du aldrig fik.

Møde

Den sidste torsdag i måneden (kl. 14-16) er fast retshjælpsdag, hvis du ønsker et møde på universadvokaters kontor.

Send en mail i forvejen til mail@universadvokater.dk og bestil en tid.

Retshjælpen ydes i pianobaren i det tidligere Jacobs BarBQ, Vestergade 3, Aarhus.Klik

Hvis du vil bestille tid, så send en mail til mail@universadvokater.dk med

 • ordet "Retshjælp" i emnerubrikken
 • oplysning om det klokkeslæt mellem kl. 14 og 18 på retshjælpsdagen, du gerne vil have en samtale og
 • en kort besked om det emne, du gerne vil tale med os om.

Så hører du hurtigt fra os.

Om universadvokater

Bag advokatretshjælpen.dk står universadvokater, som du kan læse mere om på www.universadvokater.dk

På universadvokater.dk finder du de forskellige informationer, som vi har pligt til at oplyse om firmaet og vores rådgivning (advokatansvarsforsikring, klagemuligheder mv.).

Du kan også møde os bl.a. på

Vilkår for retshjælpen

Vi er et advokatfirma, og rådgivningen ydes af bestallingshavende advokater og deres autoriserede fuldmægtige - ikke af jurister uden advokatbestalling eller af jurastuderende.

Det betyder, at vi og vores retshjælp er underlagt de strenge advokatetiske regler om bl.a. løbende efteruddannelse, ansvarsforsikring og klagemulighed. Læs nærmere her.

Retshjælpen ydes "på stedet", dvs. udelukkende på basis af de typisk mundtlige oplysninger, vi modtager, og måske af nogle få og kortfattede bilag, der medbringes. Det betyder, at retshjælpen oftest baserer sig på et ufuldstændigt grundlag og derfor kun er foreløbigt vejledende. Den bør normalt altid følges op af grundigere rådgivning.

Til retshjælpen - i et møde, telefonisk eller pr. e-mail - er afsat maksimalt 20-30 minutter. Der er ikke mulighed for før, under eller efter konsultationen fx gratis at gennemgå e-mails eller andre bilag eller at undersøge lovregler og domspraksis mv.

Munder retshjælpen ud i, at du ønsker yderligere rådgivning eller bistand, går vi aldrig i gang, inden du har fået og accepteret prisvilkårene. Det koster aldrig noget, før vi aftaler det.

Vi rådgiver ikke om

 • socialret
 • skat og afgifter
 • børnesager
 • udlændingeret for privatpersoner
 • straffesager
 • injuriesager.

Der kan forekomme andre fagområder, som vi ikke har den fornødne ekspertise til at rådgive om.

Vi forbeholder os, med eller uden begrundelse, at afvise at rådgive i enkeltstående situationer. Bag en sådan afvisning kan fx ligge, at vi i forvejen repræsenterer din modpart (interessekonflikt) eller at rådgivningen ville stride mod advokatetiske regler i øvrigt.

Retshjælpens rammer medfører, at der jævnligt vil kunne forekomme spørgsmål, som ikke kan besvares fyldestgørende under den gratis konsultation.

Erhverv

Gratis rådgivning.

Se hvad vi kan rådgive dig om.

Du kan fx spørge om følgende, men listen er ikke udtømmende:

 • Ansættelsesret
 • Bankjura
 • Bestyrelsesarbejde
 • Compliance
 • Databeskyttelse (GDPR)
 • Domæner
 • Due diligence
 • Fusioner
 • Omstrukturering af selskaber
 • Plagiering
 • Virksomhedsomdannelse
 • Virksomhedspant
 • E-handel
 • Ejendomsadministration
 • Ejendomsprojekter
 • Eneforhandling
 • Entrepriseret
 • Erhvervsejendomme
 • Erstatning
 • Finansiering
 • Fogedret
 • Fonde
 • Foreninger
 • Forsikring
 • Forvaltningsret
 • Franchise
 • Generationsskifte
 • Gældssanering
 • Hvidvask
 • Immaterialret
 • Inkasso
 • Insolvens
 • Internationale retsforhold
 • Internetret
 • IT-ret
 • Iværksætteri
 • Konkurrenceret
 • Konkurs
 • Kontrakter
 • Landbrug
 • Leasing
 • Lejeret
 • Likvidation
 • M&A
 • Markedsret
 • Miljøret
 • Ophavsret
 • Patentret
 • Personaleforhold
 • Planlovgivning
 • Produktansvar
 • Rekonstruktion
 • Retssager
 • Rådgiveransvar
 • Selskabsret
 • Skovbrug
 • Stiftelse af selskaber
 • Turisme og feriehuse
 • Tvangsauktion
 • Udbudsret
 • Udlejningsejendomme
 • Varemærker
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Virksomhedsstrategi, -udvikling og ledelse
 • Voldgift

Læs under VILKÅR FOR RETSHJÆLPEN hvad vi desværre ikke kan hjælpe med.

Privat

Gratis rådgivning.

Se hvad vi kan rådgive dig om.

Du kan fx spørge om følgende, men listen er ikke udtømmende:

 • Ansættelsesret
 • Andelsboliger
 • Arbejdsret
 • Arbejdsskader
 • Arv
 • Bodeling
 • Bolig i udlandet
 • Byggeret
 • Børn
 • Databeskyttelse (GDPR)
 • Design
 • Dødsboer
 • E-handel
 • Ejerbolig
 • Entrepriseret
 • Erstatning
 • Familieret
 • Fast ejendoms regulering
 • Fogedret
 • Foreninger
 • Forsikring
 • Forældreansvar
 • Forældremyndighed
 • Forældrekøb
 • Fremtidsfuldmagter
 • Fuldmagter
 • Gældssanering
 • Internationale retsforhold
 • Køb og salg af bolig
 • Landbrug
 • Lejeret
 • Patentret
 • Patientskade
 • Planlovgivning
 • Personret (umyndige mv.)
 • Personskade
 • Produktansvar
 • Retssager
 • Rådgiveransvar
 • Sameje
 • Samvær
 • Samliv
 • Separation
 • Skilsmisse
 • Skovbrug
 • Sportsret (e-sport)
 • Testamenter
 • Tvangsfjernelse
 • Værgemål
 • Ægtepagter

Læs under VILKÅR FOR RETSHJÆLPEN hvad vi desværre ikke kan hjælpe med.

Modtag en e-mail, når der er nyt på siden:
Jørgen Pedersen
Advokat (H), administrerende partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Claus Olsen
Advokat (H), partner
David Kjær Hermansen
Advokat (L), partner
Andreas Peter Olesen
Advokat, associeret partner
Alexander Hoyer Olsen
Advokatfuldmægtig
Alexander Møller-Heuer
Advokatfuldmægtig
Jeanette Stage Pedersen
Advokatfuldmægtig
Sara Nielsen
Socialrådgiver, cand.soc.
Gitte Meyer
Juridisk sagsbehandler
Lotte Spangsø
Juridisk sagsbehandler
Trinh Nguyen
Juridisk sagsbehandler
Puk Jespersen
Juridisk sagsbehandler
Maja Fog Matthiasen
Juridisk sagsbehandler
Line Nørgaard Andersen
Juridisk sagsbehandler
Lisbet Lüthi Schultz
Juridisk sagsbehandler
Birgitte Hegaard Højer
Juridisk sagsbehandler
Jonathan Larsen
Juridisk sagsbehandler
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Mikail Özer
Advokatstuderende (stud.jur.)
Janni Føste Andersen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Victor Larsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Rasmus Fredensborg Madsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Joachim Hoyer Olsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Dudal Webdesign